Huvud » mäklare » Vilka är noteringskraven för Nasdaq?

Vilka är noteringskraven för Nasdaq?

mäklare : Vilka är noteringskraven för Nasdaq?

Stora börser, som Nasdaq, är exklusiva klubbar - deras rykte beror på de företag de handlar med. Som sådan kommer Nasdaq inte att låta bara något företag handlas på sitt börs. Endast företag med en gedigen historia och högsta ledning bakom sig betraktas.

Nasdaq har fyra uppsättningar av noteringskrav. Varje företag måste uppfylla minst en av de fyra kravuppsättningarna, liksom huvudreglerna för alla företag.

Listkrav för alla företag

  • Varje företag måste ha minst 1 250 000 börsnoterade aktier vid notering, exklusive de som innehas av officerare, styrelseledamöter eller eventuella ägare till mer än 10% av företaget.
  • Det ordinarie budpriset vid noteringen måste vara 4, 00 $ och det måste finnas minst tre marknadsskapare för aktien.
  • Ett företag kan dock kvalificera sig under ett slutprisprisalternativ på $ 3, 00 eller $ 2, 00 om företaget uppfyller olika krav.
  • Varje noteringsföretag måste också följa Nasdaqs regler för bolagsstyrning 4350, 4351 och 4360.
  • Företag måste också ha minst 450 aktieägare (100 aktier), 2 200 totala aktieägare eller 550 totala aktieägare med 1, 1 miljoner genomsnittlig handelsvolym under de senaste 12 månaderna.

Key Takeaways

  • Stora börser, som Nasdaq, är exklusiva klubbar - deras rykte beror på de företag de handlar med.
  • Nasdaq har fyra uppsättningar av noteringskrav.
  • Varje företag måste uppfylla minst en av de fyra kravuppsättningarna, liksom huvudreglerna för alla företag.
  • Utöver dessa krav måste företag uppfylla alla kriterier enligt minst en av följande standarder.
  • Ett företag har fyra sätt att noteras på Nasdaq, beroende på företagets underliggande grunder.

Utöver dessa krav måste företag uppfylla alla kriterier enligt minst en av följande standarder.

Standard nr 1: Intäkter

Företaget måste ha en sammanlagd vinst före skatt under de senaste tre åren på minst 11 miljoner dollar, under de två föregående åren minst 2, 2 miljoner dollar och inget år under de tre föregående åren kan ha en nettoförlust.

Standard nr 2: aktivering med kassaflöde

Företaget måste ha ett sammanlagt kassaflöde på minst 27, 5 miljoner dollar under de senaste tre räkenskapsåren, utan negativt kassaflöde på något av dessa tre år. Dessutom måste dess genomsnittliga börsvärde under de senaste 12 månaderna vara minst 550 miljoner dollar och intäkterna under föregående räkenskapsår måste vara minst 110 miljoner dollar.

Standard nr 3: Kapitalisering med intäkter

Företag kan tas bort från kassaflödet enligt den andra standarden om dess genomsnittliga börsvärde under de senaste 12 månaderna är minst 850 miljoner dollar och intäkterna under föregående räkenskapsår är minst 90 miljoner dollar.

Standard nr 4: Tillgångar med eget kapital

Företag kan eliminera kravet på kassaflöde och intäkter och minska sina krav på marknadsföring till 160 miljoner dollar om deras totala tillgångar uppgår till minst 80 miljoner dollar och deras eget kapital är minst 55 miljoner dollar.

Ett företag har fyra sätt att noteras på Nasdaq, beroende på företagets underliggande grunder. Om ett företag inte uppfyller vissa kriterier, t.ex. driftsinkomstminimum, måste det kompenseras med större minimibelopp inom ett annat område, till exempel intäkter. Detta hjälper till att förbättra kvaliteten på företag noterade på börsen.

När ett företag noteras på marknaden måste det upprätthålla vissa standarder för att fortsätta handla. Underlåtenhet att uppfylla de specifikationer som fastställts av börsen kommer att resultera i avnotering. Att falla under det lägsta aktiekursen eller marknadsvärde är en av de viktigaste faktorerna som leder till en avnotering. De exakta detaljerna om avnotering beror på utbytet.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar