Huvud » mäklare » Extra bolagsstämma (EGM)

Extra bolagsstämma (EGM)

mäklare : Extra bolagsstämma (EGM)
Vad är en extra bolagsstämma?

En extra bolagsstämma är ett annat möte än bolagets årsstämma. En ordinarie generalförsamling kallas också en speciell generalforsamling eller akutstämma.

Key Takeaways

  • En extra bolagsstämma avser alla aktieägarmöten som kallas av ett annat företag än det planerade årsstämman.
  • Den extra bolagsstämman används för att hantera brådskande frågor som uppstår mellan årsstämma.
  • EGM: er övervägs ofta för akuta åtgärder som att lösa en omedelbar juridisk fråga eller avlägsna en nyckelchef.

Förstå en extra bolagsstämma

I de flesta fall är den enda gången aktieägare och chefer möts under ett företags årsstämma, som vanligtvis sker vid ett fast datum och tid.

Vissa händelser kan dock kräva att aktieägare samlas på kort varsel för att hantera en brådskande fråga, ofta rör företagsledningen. Den extra bolagsstämman används som ett sätt att möta och hantera brådskande frågor som uppstår mellan årsstämma.

En EGM kan kallas för att hantera något av följande:

  • Avlägsnande av en verkställande direktör
  • En juridisk fråga
  • Någon fråga som inte kan vänta till nästa aktieägarmöte

En annan skillnad mellan en årsstämma och en extra bolagsstämma är att en ordinarie bolagsstämma endast kan hållas under öppettider och inte på en nationell helgdag, medan en stämman kan genomföras varje dag inklusive helgdagar. Även om ett företags styrelse endast kan kalla en stämma, kan en stämma också kallas av styrelsen på rekvisition av aktieägare, rekvisitionist eller domstol.

Ett exempel på en extra bolagsstämma

Extraordinära bolagsstämma äger rum av olika skäl, men mötet kallas vanligtvis för att diskutera ett potentiellt borttagande av en verkställande direktör. I december 2017 höll London Stock Exchange (LSE) en extra bolagsstämma angående påståenden om att dess ordförande, Donald Brydon, drev ut den tidigare verkställande direktören Xavier Rolet. Rolet avgick i början av november 2017.

Även om vissa stämman äger rum utanför den normala öppettiden, ägde London Stock Exchange: s generalforsamling en tisdag utan helgdag. Förslaget framkallades av aktivistinvesteraren The Children's Investment Fund Management (TCI), som hade fått 20, 9% röster för att ta bort Brydon. Men resultatet av stämman var att Brydon förblev i sin position.

Årsstämma (årsstämma)

En årsstämma är en obligatorisk årlig samling av ett bolags intresserade aktieägare. Vid en årsstämma presenterar bolagets styrelseledamöter en årlig rapport med information för aktieägarna om företagets resultat och strategi.

Aktieägare med rösträtt röstar om aktuella frågor, såsom utnämningar i bolagets styrelse, verkställande ersättning, utdelning och val av revisorer. De exakta reglerna för en årsstämma varierar beroende på jurisdiktion. Såsom framgår av många stater i deras lagar för införlivande måste både offentliga och privata företag hålla stämmor, även om reglerna tenderar att vara strängare för börsnoterade företag.

Offentliga företag måste lämna in årliga fullmaktsförklaringar, så kallade Form DEF 14A, till Securities and Exchange Commission (SEC). Inlämningen kommer att ange datum, tid och plats för årsmötet, samt verkställande ersättning och eventuella väsentliga frågor i bolaget rörande aktieägares röstning och nominerade styrelseledamöter.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Förståelse av årsstämma (årsstämma) En årsstämma är en obligatorisk årsmöte för ett bolags chefer, styrelseledamöter och intresserade aktieägare. mer Vad är en omröstning? En omröstning är ett dokument som en aktieägare i ett företag fyller i för att rösta i företagsfrågor som ingår i en fullmakt för årsmötet. mer Gadfly Gadfly är en term för en investerare som deltar på årsstämman för att kritisera företagets chefer. mer Informationscirkulär En informationscirkulär är ett dokument för ett företags aktieägare, som beskriver viktiga frågor på dagordningen vid årsstämman eller vid ett speciellt bolagsstämma. mer Proxy Statement Definition Ett proxy statement är ett dokument som SEC kräver att företag ska tillhandahålla aktieägare inklusive information de behöver för att fatta välgrundade beslut vid aktieägarmöten. fler aktieägare borde avgöra sina röster genom fullmakt och höras Om du inte kan delta i ditt företags årsstämma, överväg att använda en fullmakt för att företräda dig. mer Partnerlänkar
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar