Huvud » mäklare » Effektiv marknadshypotes: Är aktiemarknaden effektiv?

Effektiv marknadshypotes: Är aktiemarknaden effektiv?

mäklare : Effektiv marknadshypotes: Är aktiemarknaden effektiv?

En viktig debatt bland investerare är huruvida aktiemarknaden är effektiv - det vill säga om den återspeglar all information som finns tillgänglig för marknadsaktörerna vid en viss tidpunkt. Den effektiva marknadshypotesen (EMH) hävdar att alla aktier prissätts perfekt enligt deras inneboende investeringseegenskaper, vars kunskap alla marknadsaktörer har lika mycket.

Finansiella teorier är subjektiva. Med andra ord finns det inga beprövade lagar inom finans. Istället försöker idéer förklara hur marknaden fungerar. Här tittar vi på var den effektiva marknadshypotesen har tappat kort när det gäller att förklara aktiemarknadens beteende. Även om det kan vara lätt att se ett antal brister i teorin, är det viktigt att utforska dess relevans i den moderna investeringsmiljön.

Key Takeaways

  • Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att alla aktier handlas till deras verkliga värde.
  • Den svaga principen innebär att aktiekurserna återspeglar all tillgänglig information, den halvstarka innebär att aktiekurserna tas upp i all offentligt tillgänglig information, och den starka principen innebär att all information redan redovisas i aktiekurserna.
  • Teorin antar att det skulle vara omöjligt att överträffa marknaden och att alla investerare tolkar information på samma sätt.
  • Även om de flesta beslut fortfarande fattas av människor, kan användningen av datorer för att analysera information göra teorin mer relevant.

Effektiv marknadshypotes (EMH) Tenets och variationer

Det finns tre principer för den effektiva marknadshypotesen: de svaga, halvstarka och starka.

EMH utvecklades från ekonomen Eugene Famas doktorsexamen. avhandling på 1960-talet.

De svaga antar att nuvarande aktiekurser återspeglar all tillgänglig information. Det går vidare att säga att tidigare resultat är irrelevant för vad framtiden har för aktien. Därför antar den att teknisk analys inte kan användas för att uppnå avkastning.

Teoriens halvstarka form hävdar att aktiekurserna tas med i all information som är tillgänglig för allmänheten. Därför kan investerare inte använda grundläggande analyser för att slå marknaden och göra betydande vinster.

I den starka formen av teorin har all information - både offentlig och privat - redan tagits med i aktiekurserna. Så det förutsätter att ingen har en fördel med den tillgängliga informationen, vare sig det är någon på insidan eller utsidan. Därför innebär det att marknaden är perfekt, och att göra överdrivna vinster från marknaden är nästan omöjligt.

Problem med EMH

Det kan låta bra men den här teorin kommer inte utan kritik.

För det första antar den effektiva marknadshypotesen att alla investerare uppfattar all tillgänglig information på exakt samma sätt. De olika metoderna för analys och värdering av aktier utgör vissa problem för EMH: s giltighet. Om en investerare letar efter undervärderade marknadsmöjligheter medan en annan utvärderar en aktie utifrån dess tillväxtpotential kommer dessa två investerare redan ha kommit till en annan bedömning av aktiens verkliga marknadsvärde. Därför påpekar ett argument mot EMH att eftersom investerare värderar aktier annorlunda är det omöjligt att avgöra vad en aktie bör vara värd under en effektiv marknad.

Förespråkare för EMH drar slutsatsen att investerare kan tjäna på att investera i en låg kostnad, passiv portfölj.

För det andra har ingen enskild investerare någonsin kunnat uppnå större lönsamhet än en annan med samma mängd investerade medel under den effektiva marknadshypotesen. Eftersom de båda har samma information kan de bara uppnå identisk avkastning. Men tänk på det stora utbudet av investeringsavkastningar som uppnås av hela universumet av investerare, investeringsfonder osv. Om ingen investerare hade någon tydlig fördel jämfört med en annan, skulle det då finnas en rad årliga avkastningar i fondbolagsbranschen, från betydande förluster till 50% vinst eller mer? Enligt EMH betyder det att en investerare är lönsam, om en investerare är lönsam. Men detta är långt ifrån sant.

För det tredje (och nära relaterad till den andra punkten), under den effektiva marknadshypotesen, bör ingen investerare någonsin kunna slå marknaden eller den genomsnittliga årliga avkastningen som alla investerare och fonder kan uppnå med sina bästa ansträngningar. Detta skulle naturligtvis innebära, som många marknadsexperter ofta hävdar, att den absolut bästa investeringsstrategin helt enkelt är att placera alla sina investeringsfonder i en indexfond. Detta skulle öka eller minska beroende på den totala nivån på företagens lönsamhet eller förluster. Men det finns många investerare som konsekvent har slagit marknaden. Warren Buffett är en av dem som lyckats överträffa medelvärdena år efter år.

Kvalificering av EMH

Eugene Fama föreställde sig aldrig att hans effektiva marknad skulle vara 100% effektiv hela tiden. Det skulle vara omöjligt, eftersom det tar tid för aktiekurser att svara på ny information. Den effektiva hypotesen ger emellertid inte en strikt definition av hur mycket tid priser behöver för att återgå till verkligt värde. Under en effektiv marknad är dessutom slumpmässiga händelser helt acceptabla, men kommer alltid att strykas ut när priserna återgår till normen.

Men det är viktigt att fråga sig om EMH undergräver sig genom att tillåta slumpmässiga händelser eller händelser i miljön. Det råder inget tvivel om att sådana eventualiteter måste betraktas som marknadseffektivitet, men per definition redovisar verklig effektivitet omedelbart dessa faktorer. Med andra ord bör priserna reagera nästan omedelbart med utgivningen av ny information som kan förväntas påverka ett akties investeringsegenskaper. Så om EMH tillåter ineffektivitet kan det behöva erkänna att absolut marknadseffektivitet är omöjligt.

Öka marknadseffektiviteten?

Även om det är relativt enkelt att hälla kallt vatten på den effektiva marknadshypotesen, kan dess relevans faktiskt växa. Med ökningen av datoriserade system för att analysera aktieinvesteringar, handel och företag blir investeringarna alltmer automatiserade på grundval av strikta matematiska eller grundläggande analysmetoder. Med tanke på rätt kraft och hastighet kan vissa datorer omedelbart bearbeta all tillgänglig information och till och med översätta sådan analys till ett omedelbart handelsutförande.

Trots den ökande användningen av datorer görs det mesta beslutet fortfarande av människor och är därför föremål för mänskliga misstag. Även på institutionell nivå är användningen av analysmaskiner allt annat än universell. Medan framgången för aktiemarknadsinvesteringar mestadels baseras på färdigheterna för enskilda eller institutionella investerare, kommer människor kontinuerligt att söka efter den säkerhetsmetoden för att uppnå större avkastning än marknadens medelvärden.

Poängen

Det är säkert att marknaden inte kommer att uppnå perfekt effektivitet när som helst snart. För att effektiviteten ska ske måste alla dessa saker hända:

  • Universell tillgång till höghastighets- och avancerade system för prisanalys.
  • Ett allmänt accepterat analyssystem för prissättning av aktier.
  • En absolut frånvaro av mänsklig känsla i beslutsfattande om investeringar.
  • Alla investerars vilja att acceptera att deras avkastning eller förlust kommer att vara exakt identisk med alla andra marknadsaktörer.

Det är svårt att föreställa sig att ens ett av dessa kriterier för marknadseffektivitet någonsin uppfylls.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar