Upphovsrättsintrång
Upphovsrättsintrång

Vad är upphovsrättsintrång Upphovsrättsintrång är användning eller produktion av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrättsintrång innebär att de rättigheter som tilldelas upphovsrättsinnehavaren, såsom exklusiv användning av ett verk under en viss tid, bryts av en tredje part. Musik och filmer

Hur man blir en styrelseledamot
Hur man blir en styrelseledamot

Det har alltid varit en viss mystik om hur företagens styrelser är konstruerade. I stort sett styrs företagsstyrelser av de stadgar som fastställts för att övervaka och godkänna årliga budgetar, se till att det finns tillräckliga resurser för att driva verksamheten, välja verkställande direktörer och ge allmän tillsyn för aktieägarnas räkning och alla enheter som har en andel i företaget. Styrelsen ansvar

Spekulation kontra spel: Vad är skillnaden?
Spekulation kontra spel: Vad är skillnaden?

Spekulation kontra spel: en översikt Spekulation och spel är två olika åtgärder som används för att öka förmögenheten under risker eller osäkerhet. Dessa två termer är emellertid mycket olika i investeringsvärlden. Spelning hänvisar till att satsa pengar i en händelse som har ett osäkert resultat i hopp om att vinna fler pengar, medan spekulation innebär att man tar en beräknad risk i ett osäkert resultat. Spekulation innebä

Uppblåst budget?  Hur man trimmar fettet
Uppblåst budget? Hur man trimmar fettet

När det gäller boxning har varje boxare en perfekt kampvikt - vikten som ger den bästa balansen mellan hastighet och kraft. Om en boxare är för tung, förlorar han sin hastighet. Om han är för lätt förlorar han makten. Att hitta denna idealvikt och bibehålla den är den största utmaningen för de flesta boxare och deras handlare. Som det visa

Kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll

Vad är kvalitetskontroll? Kvalitetskontroll (QC) är en process genom vilken ett företag försöker säkerställa att produktkvaliteten upprätthålls eller förbättras med antingen reducerade eller nollfel. Kvalitetskontroll kräver att verksamheten skapar en miljö där både ledning och anställda strävar efter perfektion. Detta görs geno

ComScore Names Ny VD
ComScore Names Ny VD

ComScore Inc. (SCOR) har utnämnt en ny VD och fyller ett tomrum kvar från företagets medgrundare Gian Fulgoni, som gick i pension i slutet av förra året. Mediamätföretaget sa att det har utsett Bryan Wiener, verkställande ordförande för 360i, ett mediebyrå som ägs av det japanska reklamföretaget Dentsu Inc. Han är nu m